втілене

  • «Кров’янка»

    Короткометражний ігровий фільм режисера й сценариста Аркадія Непиталюка «Кров’янка» (2016) за однойменним сценарієм…

  • «Сказ»

    Короткометражний ігровий фільм режисерки й сценаристки Марисі Нікітюк та співсценариста Дмитра Сухолиткого-Собчука «Сказ» (2016) за однойменним сценарієм…

  • «Перед виборами»

    Короткометражний ігровий фільм режисера Володимира Адамчо «Перед виборами» (2016) за однойменним сценарієм Олександра Геревича…

Сайт СЦЕНАРНА МАЙСТЕРНЯ (СМ) створений передусім для спілкування українських сценаристів, як знаних, так і початківців, ширше – для кінематографістів, що зацікавлені у сценаріях, писаних українською мовою, а також на загал цікавляться сценарною справою.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ці Правила регламентують порядок і умови розміщення та публікації матеріалів автора на Інтернет-сервісі http://screenplay.com.ua.

Сервіс надається керівником проекту «СЦЕНАРНА МАЙСТЕРНЯ» Володимиром Войтенком, (далі – Адміністрація) користувачам для ведення Інтернет-записів, званих далі «блоґами». Сервіс призначений для публікацій на ділову й професійну, а також на суспільно-значущу тематику.

Дія цих Правил поширюється на Авторів-фізичних осіб, які пройшли процедуру реєстрації на сайті «http://screenplay.com.ua» і розміщують інформацію про себе та авторські матеріали в Блозі в порядку, передбаченому цими Правилами.

Ці Правила визначають межі відповідальності за зміст інформації, а також за порушення прав третіх осіб, допущені Автором при розміщенні інформації та авторських матеріалів на сайті «http://screenplay.com.ua».

Надаючи інформацію при реєстрації на сайті «http://screenplay.com.ua», Ви приймаєте умови цих Правил та отримуєте статус зареєстрованого Автора блоґу.

В разі незгоди з цими Правилами та / або відмови від реєстрації розміщеня авторських матеріалів не провадиться.

Розміщуючи інформацію й авторські матеріали на сайті «http://screenplay.com.ua», Автор повинен дотримуватися обмежень, встановлених чинним законодавством України, цими Правилами ведення блоґів «http://screenplay.com.ua», розміщеними на офіційному сайті за адресою http://screenplay.com.ua

Матеріали, що розміщуються Автором блоґу, повинні відповідати загальній тематиці проекту.

2. ТЕРМІНИ

Блоґ – сукупність Інтернет-записів, який розміщується на сайті http://screenplay.com.ua і призначений для публічного розміщення матеріалів автора, що містять текст, зображення або мультимедіа. Матеріали автора розміщуються в хронологічному порядку, доступні для сторонніх читачів, які можуть вступити в публічну полеміку з автором (у коментарі до запису або своїх блоґах).

Матеріали – авторські тексти, зображення або мультимедіа, правовласником яких є Автор Блоґу.

Інформація – це розміщення Автором при реєстрації на Інтернет-сервісі http://screenplay.com.ua власні довідкові відомості: прізвище, ім'я, по батькові, освіта, досвід роботи, вид професійної діяльності, контактні дані і т.д. (Далі по тексту – «інформація»).

Обліковий запис – це сукупність інформації, розміщеної Автором у блозі, яка дозволяє його ідентифікувати як Автора блоґу.

Аватар – індивідуальне графічне зображення певного розміру, вбрання Автором для відображення спільно зі своїм ім'ям на сайті http://screenplay.com.ua. Як Аватара на сайті http://screenplay.com.ua використовується справжня фотографія Автора.

Модератор – особа, яка здійснює функції модерації блоґів, призначений Адміністрацією сайту http://screenplay.com.ua. Автор Блоґу за замовчуванням має функції модератора щодо власного Блоґу.

Модерація – дії, здійснювані модератором щодо забезпечення відповідності Блоґов та окремих записів Авторів і відвідувачів цих Правил. У процесі модерації можуть використовуватися такі заходи: винесення попереджень окремим Авторам і відвідувачам за вчинені ними порушення цих Правил, встановлення заборони для порушників залишати коментарі в тому чи іншому Блозі, закриття загального доступу до Блоґу або видалення Блоґу, або окремих записів, в разі, якщо його зміст або його розміщення суперечить даним Правилам, а також інші заходи, передбачені цими Правилами.

3. РЕЄСТРАЦІЯ АВТОРІВ

3.1. Реєстрація авторів на http://screenplay.com.ua ведеться адміністрацією сайту на підставі розроблених нею критеріїв. Критерії відбору учасників наступні:

- автори блоґів – Всі користувачі, не тільки сценаристи, які прагнуть брати активну участь у житті СМ, також – за вище описаною процедурою – мають отримати реєстрацію на сайті, що надасть можливість коментувати сценарії та синопсиси і вести блоґи.

МЕТА ПРОЕКТУ – Сайт СЦЕНАРНА МАЙСТЕРНЯ (СМ) створений передусім для спілкування українських сценаристів, як знаних, так і початківців, ширше – для кінематографістів, що зацікавлені в сценаріях, писаних українською мовою, а також на загал цікавляться сценарною справою.

На СМ оприлюднюються наразі неекранізовані сценарії.

Мова спілкування на сайті СМ – українська.

Мова сценаріїв та синопсисів, що викладаються на сайті СМ – українська. Мова діалогів (персонажів) може бути варіативною, відповідно до авторського художнього задуму.

Щоб викласти сценарій на сайті, потрібно сконтактуватися з редактором СМ Володимиром Войтенком. Після особистого спілкування й відповідної сценарної експертизи, автор буде зареєстрований і отримає пароль доступу, який дозволить також коментувати сценарії та синопсиси, викладені на сайті, та вести свій персональний блоґ.

Сценарії та синопсиси, отримавши їх від авторів в електронному вигляді, на сайт викладає редактор СМ.

Сценарії та синопсиси викладаються на сайт в авторській мовній редакції.

3.2. Розміщення інформації в Блозі здійснюється Автором самостійно після його реєстрації, яка відбувається з використанням власного унікального лоґіна й пароля. Відповідальність за збереження лоґіна і / або пароля несе Автор. У разі втрати пароля автор має право на відновлення облікового запису. Для реєстрації використовуються тільки справжні ім'я та прізвище автора.

4. РОЗМІЩЕННЯ АВТОРОМ ТЕКСТІВ, КОМЕНТАРІВ, ФОТО- І ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ

4.1. Не дозволяється публікація чужих матеріалів без вказівки автора і посилання на першоджерело (в т. ч. Використання в якості цитат).

4.2. Заборонені: пряма політична агітація і пропаганда, політична реклама і антиреклама, дії, що порушують принципи моралі і етики, прояви расової, національної, релігійної, мовної та ідеологічної нетерпимості, заклики до насильства, повалення легітимної влади та інші висловлювання, що порушують чинне законодавство, що порочать честь і гідність, порушують права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, є недостовірною інформацією, а також дії носять непристойний або образливий характер; порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок; підривають суверенітет і територіальну цілісність України.

4.3. Не дозволяється розміщення авторами на сторінках своїх блоґів текстових, графічних або звукових матеріалів, які порушують захищені законодавством інтереси третіх осіб.

4.4. Неприпустимі висловлювання, що ганьблять ділову репутацію http://screenplay.com.ua, Сайт СЦЕНАРНА МАЙСТЕРНЯ, а також бездоказові висловлювання, що зачіпають ділову репутацію інших компаній та організацій.

4.5. Не дозволяється ведення блоґів з метою реклами компанії/організації або реклами товарів і послуг або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і послуг в будь-якій формі, також забороняються дії, що ставлять собі за мету більшення рейтингів.

4.6. Автор не має права здійснювати розміщення (в т. ч. масове) матеріалів рекламного або агітаційного характеру, а також розміщення інформації, яка популяризує діяльність публічних осіб, комерційних пропозицій, антиреклам, посилань з рефералами (участь в мережевому маркетингу). Забороняється також масове розміщення реклами в коментарях або будь-якого іншого способу публікації неузгоджених і неавторизованих рекламних матеріалів і інформації.

4.7. Заборонено розміщення фраґмента матеріалу з посиланням на повну версію на іншому інтернет-ресурсі.

4.8. Заголовок статті повинен бути сформульований лаконічно і інформативно.

4.9. При розміщенні фото- і відеоматеріалів забороняється: розміщувати відеоматеріал, зміст якого порушує закони України, зокрема містить заклики до національної ворожнечі, порнографічні знімки, фотографії фізичних осіб зняті без їх дозволу, порушує авторські та захищені законодавством України права третіх осіб.

5. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇЇ ПОРУШЕННЯ

5.1. Погоджуючись з цими Правилами, Автор гарантує і підтверджує наявність у нього всіх необхідних прав і повноважень, необхідних для розміщення інформації та авторських матеріалів на сайті «http://screenplay.com.ua» і підтверджує, що зазначена інформація не порушує будь-яким чином встановлених законодавством України прав третіх осіб.

5.2. Адміністрація є власником авторських майнових прав на дизайн і програмне забезпечення сайту «http://screenplay.com.ua», а також інші об'єкти права інтелектуальної власності, що створюються Адміністрацією в процесі функціонування вказаного сайту.

5.3. Відповідальність за несанкціоноване копіювання і використання Матеріалів несуть особи і організації, неправомірно використовували Матеріали, розміщені на сайті http://screenplay.com.ua.

5.4. До тих пір, поки не встановлено інше, всі особисті майнові та немайнові права на Матеріал належать розмістив їх Автору. Автор попереджений про встановлену чинним законодавством України відповідальності за неправомірне використання і розміщення чужих творів. У разі, якщо буде встановлено, що Автор не є правовласником розміщених Матеріалів, ці Матеріали будуть вилучені з вільного доступу на першу вимогу законного правовласника протягом трьох днів з моменту отримання письмового повідомлення (вимоги) поштою (не електронною).

5.5. http://screenplay.com.ua, Сайт СЦЕНАРНА МАЙСТЕРНЯ, не несе відповідальності за зміст авторських блоґів та коментарів до них.

5.6. http://screenplay.com.ua, Сайт СЦЕНАРНА МАЙСТЕРНЯ, не несе відповідальність і не приймає будь-яких зобов'язань за точність, корисність або доступність будь-якої інформації, переданої або опублікованій за допомогою ресурсу http://screenplay.com.ua, а також не несе відповідальності або зобов'язань ні за які комерційні або інвестиційні рішення, прийняті на основі цієї інформації.

5.7. Сервіс Блоґ надається виключно в інформаційних цілях, і ніякий інформаційний зміст, розміщений у ньому, не призначається для комерційних або інвестиційних цілей.

5.8. Прийняттям умов цих Правил Автор підтверджує свою обізнаність з правами, наданими чинним законодавством України і дає свою добровільну згоду на оприлюднення своїх персональних даних з метою ведення Блоґу. Автор в будь-який момент може змінити свою персональну інформацію, що міститься на сайті http://screenplay.com.ua або вимагати видалення блоґу разом з персональною інформацією. Видалення блоґу й персональної інформації автора відбувається протягом трьох робочих днів після отримання відповідного звернення.

6. УПРАВЛІННЯ БЛОҐАМИ

6.1. Адміністрація сайту стежить за дотриманням вищевикладених правил. Адміністрація, як правило, не веде модерацію блоґів. Але, на свій розсуд може виробляти вибіркову модерацію.

6.2. При недотриманні цих Правил – Адміністрація має право:

а) зробити попередження або без попередження застосувати один з підпунктів б); в) або г) даного пункту. Повторне попередження автоматично тягне за собою застосування одного з підпунктів б); в) або г) даного пункту.

б) видалити статтю, декілька статей або коментарі, які порушують дані Правила;

в) заблокувати сторінку автора на один місяць;

г) видалити сторінку автора без права відновлення.

http://screenplay.com.ua,
Сайт СЦЕНАРНА МАЙСТЕРНЯ, залишає за собою право без попередження видалити будь-який запис або закрити будь-який блоґ, який, на думку адміністрації, може нанести збиток репутації http://screenplay.com.ua, Сайт СЦЕНАРНА МАЙСТЕРНЯ, третім особам, загрожує безпеці громадян, цілісності і суверенітету України та / або отримано письмове підтвердження третіх осіб про розповсюдження недостовірної інформації на ресурсі http://screenplay.com.ua, Сайт СЦЕНАРНА МАЙСТЕРНЯ.

6.3. Адміністрація оголошує своє рішення по модерації блоґів, але залишає за собою право не вступати в листування з авторами-порушниками і не обговорювати прийняті рішення публічно.

6.4. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу http://screenplay.com.ua, однак не несе відповідальності за повну або часткову втрату Матеріалів, що розміщуються Автором, а також за недостатню якість або швидкість надання послуги.

7. МОЖЛИВОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ВІДВІДУВАЧУ БЛОҐУ:

7.1. Коментарі

Перебуваючи на сторінках http://screenplay.com.ua і залишаючи коментарі, Ви приймаєте ці Правила.

Коментар не буде опублікований (в режимі премодерації) або буде видалений, якщо:

· Пропагує ненависть, дискримінацію за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи, погрози на адресу інших учасників обговорення, конкретних осіб чи організацій, порушує будь-які відповідні норми права, порушує зазначені Правила;

· Розповсюджує персональні дані третіх осіб без їхньої згоди;

· Переслідує комерційні цілі, містить спам, рекламну інформацію, посилання на ресурси не мають відношення до теми даної статті;

· Містить ненормативну лексику і її похідні, а також натяки на вживання лексичних одиниць, які підпадають під це визначення;

· Містить скарги, прохання особистого характеру, повідомлення і прохання, пов'язані з персональними життєвими ситуаціями і потребують відповіді – крім тих випадків, коли автор в ясній і недвозначною формі вказав бажання отримувати подібні коментарі;

· Коментатор видає себе за співробітника сайту, автора і т.п.

7.2. При повному або частковому відтворення статей в мережі Інтернет дозволяється за умови активного посилання (гіперпосилання), відкритої для пошукової індексації, на текст статті, а також вказівки імені та прізвища автора, в друкованих ЗМІ – із зазначенням проекту http://screenplay.com.ua та імені й прізвища автора.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Ці Правила регламентують умови надання Автором Матеріалів для розміщення на Сайті.

8.2. Всі можливі суперечки з приводу Правил вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України.

8.3. Ці Правила розміщуються на сайті http://screenplay.com.ua. Адміністрація залишає за собою право вносити зміни в Правила без повідомлення Автора.

КоментаріРубиновые части, солнца зари
Рубят злые страсти, сжигают внутри
Прыгай выше неба, брат и сестра
Золотые искры — брызги костра
Радуйся молоту в крепкой руке
Водопад, молодость — в быстрой реке
Бей барабан — пам, пам
Баррикады, друзья, шум, гам
Воины света, воины добра
Охраняют лето, бьются до утра
Воины добра, воины света
Джа Растафарай бьются до рассвета
Плачет солдат, медаль на гимнастёрке
Сколько ребят в полыни на пригорке
За тучей — дракон, каменное сердце
Ночью — закон, руби, чтобы согреться
Радуйся молоту в крепкой руке
Водопад, молодость — в быстрой реке
Бей барабан — пам, пам
Баррикады, друзья, шум, гам
Воины света, воины добра
Охраняют лето,…

Написав Олексій Мазур, 16:16 13.06.2019

Це про "Вавілон" і "Своє кіно" андрія різоля

Ляпіс Трубецкой "Грай":

Недзе ля ракі, дзе не мае броду
Шэрыя быкі танчуць карагоды
Ланцугі ўначы адліваюць златам
Воран там крычыць з воўкам родным братам.
Палыхае там вогнішча да неба
П’юць яны віно, заядаюць хлебам
Песні ім пяюць старыя цыганкі
Б’юць капытам, б’юць, а ў небе маланкі!


Гэтыя быкі, маюць сваю праўду:
Ім не трэба сонца, цемры ім багата
Ім вясны не трэба, ім зімы б паболей
Каб ты, хлопец, спаў на пячы ў няволі!
Грай! Шукай! У снах юнацтва свае мары!
Грай! Гукай! Вясны зяленай цёплай чары!
Грай! Спявай! Дружна песні райскай волі!
Грай! Грай! Гані быкоў – вярнецца доля!

Напілісь быкі, скачуць па краіне
Топчуць рушнікі капытамі ў гліне
Скачуць па дварах, адчыняюць хаты,
Хто не пахаваўся – будзе вінаватым!

Написав Олексій Мазур, 16:13 13.06.2019

Нічогенький конфлікт вималювався. Класна виходить драматична ситуація, а перипетії дедалі крутіше! От би екранізувати, правда?

Написав Олексій Мазур, 15:26 13.06.2019

Сказали б прямо. Це нагадування і правила адресуються персонально лише одній людини - мені, Олексію Мазуру. Такі порушники спокою, такі характери вам цікаві лише для кіна, для екрану. В житті ж вони вам не потрібні, ви їх не терпите, репресуєте, катуєте. Оце нагадування - це щось на зразок гри із майбутньою жертвою терору. Це винесення їй чорної мітки і спостереження за нею - а що вона робите далі. Як приречений поводитиметься. Це спостереження ката за своєю жертвою. Так любив робити сталін. Він знає, що скоро знищить людину, але йому цікаво побавитися з нею на прощання, поспостерігати за поведінкою того, хто вже зрозумів свою участь. Скажете, я перебільшую значимість власної персони свою "кінематографічну цінність"? Та мені плювати. Гниль кінематографічна. Такі як ви гнобили українських дисидентів. Ні, я не порівнюю себе з дисидентами, але коріння конфлікту - те ж саме. Загнобити незгодного, хто виділяється із загальної сірої маси. Під різними приводами. Вони ж теж за "статтями" сиділи. За інкримінованими їм радянською владою порушеннями Правил. Кінематографічний совок триває в Україні і донині. Бо перважна більшість у галузі - жалюгідні, нікчемні підлабузники. Ті, які знають, кому, скільки і як низько треба кланятися, щоби зробити кар'єру.Щоби отримати свій шмат пирога.

Написав Олексій Мазур, 11:57 13.06.2019

Розділ "6. Управління блогами" можна було скоритити до однієї фрази: "що хочу, то і ворочу". І все. Нащо там так було розписувати?

Написав Олексій Мазур, 11:05 13.06.2019

"Коментар не буде опублікований (в режимі премодерації) або буде видалений, якщо:· Пропагує ненависть". Я НЕНАВИДЖУ ВОРОГІВ УКРАЇНИ ТА ЇХНІХ КОЛАБОРАНТІВ. Зокрема таких як саша кирієнко. Я ненавиджу сашу кирієнка як людину, яка працює на ворога, знімаючи серіал, який прославляє силові структури росії - країни-окупанта. Я ненавиджу тих, хто мовчить і не засуджує сашу кирієнка. Я ненавиджу латентних сєпарів-кінематографістів і явних колаборантів як саша кирієнко.

Написав Олексій Мазур, 10:54 13.06.2019

У розділі "6. УПРАВЛІННЯ БЛОҐАМИ" не вистачає пункту про право СМ на розстріл осіб, які були розцінені модератором порушниками правил, за власним бажанням модератора чи на вимогу третіх осіб, які звернулися з відповідними зверненнями? Таких, приміром, як Різоль та інші. Нехай твердість і надійність ваших правил освячуватиметься кров'ю їхніх порушників. Оце буде сила!

Написав Олексій Мазур, 10:47 13.06.2019

"або отримано письмове підтвердження третіх осіб про розповсюдження недостовірної інформації на ресурсі" - Яким чином Сценарна Майстерня буде оцінювати достовірність чи недостовірність розміщеної інформації? Треті особи завжди вважатимуть критику себе недостовірною інформацією. Приміром тіж "Вавілони", "Своє кіно" та інші різолі. Вонии пишуть: ця інформація у блозі ображає нашу честь, гідність і ділову репутацію та є недостовірною. І що? Сценарна Майстерня має їх автоматично видалити? А такі категорії як плюралізм думок, свобода слова, громадянська позиція Сценарною Майстернею шануються чи ні? Чи тут тільки можна писати про хороше і тільки дякувати один одному за все хороше. От, приміром, Різоль пригрозив певними юридичними діями, але не відповів на викладене в дописи, не спростував, не заперечив, взагалі проігнорував. Натомість зажадав зняти матеріал. На яких підставах? Чому були зняті мої останні матеріали про "Своє кіно"? Тому що комусь вони не сподобалися? Чому не сподобалися? Кому конкретно? Різолю? Ще комусь? нехай пояснитиь, чому. Він же позиціонується "великим комунікатором", творить "комплексний комунікаційний проект". То чому не комунікує? чому тільки репресує, забороняє? А Майстерня виконує його забаганки. Ви досі у Союзі живете? У вас навіть гласності і перебудови не було? Різоль - такий крутий чувак? Як скаже, так і зробите? Він хто? Генерал? Колинній гебіст?

Написав Олексій Мазур, 10:38 13.06.2019

"або отримано письмове підтвердження третіх осіб про розповсюдження недостовірної інформації на ресурсі" - Яким чином Сценарна Майстерня буде оцінювати достовірність чи недостовірність розміщеної інформації? Треті особи завжди вважатимуть критику себе недостовірною інформацією. Приміром тіж "Вавілони", "Своє кіно" та інші різолі. Вонии пишуть: ця інформація у блозі ображає нашу честь, гідність і ділову репутацію та є недостовірною. І що? Сценарна Майстерня має їх автоматично видалити? А такі категорії як плюралізм думок, свобода слова, громадянська позиція Сценарною Майстернею шануються чи ні? Чи тут тільки можна писати про хороше і тільки дякувати один одному за все хороше. От, приміром, Різоль пригрозив певними юридичними діями, але не відповів на викладене в дописи, не спростував, не заперечив, взагалі проігнорував. Натомість зажадав зняти матеріал. На яких підставах? Чому були зняті мої останні матеріали про "Своє кіно"? Тому що комусь вони не сподобалися? Чому не сподобалися? Кому конкретно? Різолю? Ще комусь? нехай пояснитиь, чому. Він же позиціонується "великим комунікатором", творить "комплексний комунікаційний проект". То чому не комунікує? чому тільки репресує, забороняє? А Майстерня виконує його забаганки. Ви досі у Союзі живете? У вас навіть гласності і перебудови не було? Різоль - такий крутий чувак? Як скаже, так і зробите? Він хто? Генерал кінематографії?

Написав Олексій Мазур, 10:37 13.06.2019

Залишити коментар

Ім'я:

Коментар: